28/11/2021

Mistrzowie Dydaktyki

 

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie dydaktyki”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Mistrzowie Dydaktyki

- II edycja


Mistrzowie Dydaktyki
- I edycja