28/11/2021

Tydzień Jakości Kształcenia

1

Zapraszamy na Tydzień Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego!

Wydarzenie w formie spotkań on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych. Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia i przygotowania atrakcyjnego programu. Sama inicjatywa ma szansę stać się dobrą tradycją Uczelni.  

Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie! Dzielmy się dobrem, które posiadamy. Ubogacajmy się wzajemnie poprzez wymianę myśli, doświadczeń, rozmowę.

Uniwersytet wspiera się na dwóch filarach: nauce i dydaktyce, które powinny ze sobą dyskutować i wzajemnie się inspirować, by służyć środowisku akademickiemu i całemu społeczeństwu.

Cytując słowa naszego wielkiego patrona:

„Każda uczelnia musi przybliżyć swoje ideały i sposoby oddziaływania do atmosfery domowej, rodzinnej, macierzyńskiej, ojcowskiej, by osiągnęła zamierzone wyniki (…).”

/S. Wyszyński/

PROGRAM