22/02/2024

TJK 2021

Tydzień Jakości Kształcenia

Zapraszamy na II Tydzień Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego!

Wydarzenie w formie spotkań stacjonarnych oraz on-line będzie okazją do udziału w warsztatach, wykładach, panelach dyskusyjnych. Liczymy, że uda nam się zaaranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu nowego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie!
Dzielmy się dobrem, które posiadamy. Ubogacajmy się wzajemnie poprzez wymianę myśli, doświadczeń, rozmowę.

Uniwersytet wspiera się na dwóch filarach: nauce i dydaktyce, które powinny ze sobą dyskutować i wzajemnie się inspirować, by służyć środowisku akademickiemu i całemu społeczeństwu.

PROGRAM

TYGODNIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


ZAPISZ SIĘ.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA

PONIEDZIAŁEK 18.10.2021

Metoda projektowa jako alternatywa dla klasycznej (tradycyjnej) formy oceniania

godz. 10.00, on-line

PROWADZĄCA: dr Paulina Rosińska, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

Rzeczywistość UKSW. Szkolimy czy kształcimy? – pytania o tożsamość i wizerunek Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

godz. 11.00, Aula Schumana, kampus Wóycickiego

MODERATOR: dr Michał Paluch

Uczestnicy dyskusji: prof. ucz. dr hab. Anna Fidelus – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia;     prof. ucz. dr hab. Michał Gierycz – Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego; dr Karolina Zioło-Pużuk – Prodziekan ds. Studenckich, Wydział Nauk Humanistycznych; dr Maciej Ciechomski – psycholog, WNP; dr Piotr Zakrzewski – przedstawiciel środowiska pracodawców;    Ewa Staruch – przedstawicielka studentów

 

W ramach moderowanej dyskusji w gronie ekspertów reprezentujących różne grupy interesariuszy społeczności akademickiej UKSW skupimy się na następujących kwestiach:

•  Wizerunek i postawa wykładowcy UKSW

•  Wizerunek i postawa studenta UKSW

•  Treści i znaczenie programu nauczania na UKSW

•  Elementy formacyjne włączone w kulturę organizacji UKSW

Wpływ odżywiania na efektywność nauki

godz. 12.00, on-line

PROWADZĄCY: mgr Maciej Sierakowski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

W jakim zakresie współczesna wiedza może być uznawana za jedynie słuszną? Opinia praktyka.

godz. 15.00, on-line (90 min.)

PROWADZĄCY: dr hab. Marek Czarkowski, Wydział Medyczny. Collegium Medicum

 

Temat wykładu dotyczy aktualnej i ważnej kwestii – w jakim zakresie jedni ludzie (naukowcy, albo racjonalnie rozumujący, dobrze poinformowani, bezstronni i niezależni eksperci) mają prawo narzucać innym ludziom (studentom, społeczeństwu) pewne informacje zawierające jakąś wiedzę. Kiedy można uznać jakiś fragment wiedzy za obowiązujący wszystkich, a kiedy musimy pogodzić się ze zróżnicowaniem opinii na ten sam temat. Czy niepodzielana przez wszystkich ekspertów wiedza może być nauczana na uczelniach a jeżeli tak to w jaki sposób?

 

WTOREK
19.10.2021

Wydziałowe Komisje ds. Jakości – spotkanie robocze dla przedstawicieli WKJ 

panel roboczy

godz. 9.00, spotkanie  wewnętrzne

 

Rozgrzewka mózgowa – czyli jak pobudzić studentów do nauki

godz. 9.00, on-line (30 min.)

PROWADZĄCA: dr Joanna Nieczuja-Dwojacka, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 

W jaki sposób uaktywnić studentów? Jak skutecznie powtarzać materiał i przygotować do egzaminu? Dowiedz się więcej!

Aplikacje aktywizujące studentów w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym – elementy tutoringu z programu Mistrzów Dydaktyki

godz. 9.30, on-line (60 min.)

PROWADZĄCA: dr Olga Kotowska-Wójcik, Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 

Psycholog i symulator samochodu osobowego

godz. 11.00, on-line (45 min.)

PROWADZĄCA: dr Monika Małkiewicz, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Aktywizacja studentów podczas zajęć (nie tylko) online. Wyzwania, możliwości, propozycje

godz. 12.00, on-line

PROWADZĄCA: dr Joanna Świderska, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 

Spotkanie będzie składało się z dwóch części. W pierwszej uczestnicy będą mogli podzielić się między sobą napotykanymi problemami i/lub stosowanymi rozwiązaniami w edukacji prowadzonej w trybie on-line. W drugiej części uczestnicy zostaną zapoznani (także przez własne uczestnictwo) z rozwiązaniami opartymi na doświadczeniach Katedry Metodologii Badań Psychologicznych, do których należą m.in. elementy grywalizacji (z wykorzystaniem platformy Kahoot czy konkursami wiedzy z podziałem na pokoje w aplikacji Teamsy), wykorzystanie platformy Mentimeter oraz możliwości Moodle.

 

Patriotyczna działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

godz. 14.15, on-line

PROWADZĄCA:  dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

Czy coś kosmatego przelatuje z Antyli – czyli o kilku pułapkach uczenia (się)

godz. 16.00, on-line

PROWADZĄCY:  dr Maciej Fuszara, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 

Spotkanie poświęcone będzie kilku sytuacjom, które zarówno tym, co uczą, jak i tym, co są nauczani często sprawiają trudność – a czasem jednym sprawiają trudność za sprawą tych drugich (każdy, komu nie było łatwo zapamiętać, która strona jest prawa, a która lewa, wie o czym mowa). Na szczęście można skorzystać z (wymyślonych przez innych) sposobów poradzenia sobie z problemem oraz uczyć się na cudzych (w tym wypadku moich) błędach.

Drogi przezwyciężania trzech kryzysów: uzurpacji ruchu LGBTQ+/ideologii gender, deprecjacji słowa i roszczeń jednostki. Ze źródeł myśli Jana Pawła II

godz. 18.00, on-line

PROWADZĄCY:  prof. ucz. dr hab. Witold Starnawski, Wydział Nauk Pedagogicznych

 

Diagnoza przedstawionych tytule kryzysów powinna sięgać głęboko, bo tam tkwią źródła każdego z nich.
Odpowiedzi na żądania stawiane przez ruch LGBTQ+ i ideologię gender/queer formułowane na płaszczyźnie ideologicznej, politycznej czy cywilizacyjnej nie są wystarczające.
Przyczyn osłabiania wagi słowa, upowszechniania i zadomowiania się kłamstwa, prymitywizacji przekazu i oswajania z wulgarnością nie da się rozumieć bez sięgania do ich ukrytych źródeł.
Podobnego oświetlenia potrzeba do rozumienia roszczeń jednostki i paradoksu związanego z indywidualnością.
Do znalezienia odpowiedzi potrzebne jest postawienie właściwych pytań. Może w tym pomóc odwołanie się do myśli Jana Pawła II, który wyczuwał źródła każdego z tych kryzysów.

ŚRODA
20.10.2021

Student z autyzmem – spotkanie czy wyzwanie

godz. 10.00, on-line

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Jacek Błeszyński, Wydział Nauk Pedagogicznych

Student z autyzmem nie musi być wyzwaniem, ale doświadczeniem innego sposobu widzenie i odczuwania. Często z naszej strony brak zrozumienia, sztampa, czy nastawienie ograniczają w poszukiwaniu kreatywnych rozwiązań. Wskazanym jest empatia, zaskoczenie i otwartość w kontakcie z innym spojrzeniem, rozumieniem, perspektywą. To doświadczenie, które nas wiele może nauczyć.

Forma – wprowadzenia w formie prezentacji i podawania przykładów rozwiązywania specyficznych trudności w kontakcie z osobami ze spektrum.

 

5 minut dla cyberbezpieczeństwa w erze wirtualnego ekshibicjonizmu

godz. 11.15, on-line (45 min.)

PROWADZĄCY: dr Piotr Łuczuk, Wydział Teologiczny

 

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się m.in.:

  • Jak wiele wrażliwych danych ujawniamy sami?
  • Jakie są największe zagrożenia dla wykładowców i studentów w związku ze zdalnym nauczaniem?
  • Jak zabezpieczyć sprzęt, którego używa kilka osób?

Proponowany czas: 45 minut (25 minut część warsztatowa i 20 minut dyskusja)

Język jako wyraz postawy inkluzywnej w komunikacji ze studentem

godz. 10.30, on-line

PROWADZĄCA: dr Marta Jarosz, Wydział Teologiczny

 

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań (artykuł na ten temat właśnie ukazał się w „Studiach Medioznawczych” (https://studiamedioznawcze.eu/index.php/studiamedioznawcze/article/view/660)

Zostaną omówione wybrane zagadnienia:
– co to jest inkluzywność w komunikacji
– współczesne tendencje w kształtowaniu postaw inkluzywnych (aktywiści kontra społeczne postrzeganie ww. tematu)
– feminatywy i zwroty adresatywne jako wyraz komunikacji inkluzywnej.

 

Naturalność Wszechświata, czyli jak tłumaczyć humanistom współczesną fizykę

godz. 12.00, on-line

PROWADZĄCY: dr Michał Artymowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 

beylikdüzü escort

Słownictwo uniwersyteckie, etymologia i „smaczki” językowe

godz. 10.00, on-line (60 min.)

PROWADZĄCA:  dr Małgorzata Ciunovič, Wydział Nauk Humanistycznych

 

Jak wygląda uniwersytet widziany oczami studentów i wykładowców? Czym różni się język używany przez obie grupy? Skąd pochodzą słowa takie, jak: uniwersytet albo kolokwium? Jakich wyrażeń używają studenci przed zajęciami? O tych i podobnych zagadnieniach językowych opowie dr  Małgorzata Ciunovič z Instytutu Językoznawstwa UKSW.

 

Kardynał Stefan Wyszyński po angielsku

Cardinal Stefan Wyszyński in English

 

godz. 15.00, stacjonarnie

PROWADZĄCA:  mgr Anna Maksjan, Studium Języków Obcych

CZWARTEK
21.10.2021

Sportowcy w służbie Ojczyzny

godz. 9.00, on-line

PROWADZĄCA: dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

 

Webinaria na platformie StreamYard. Doświadczenia Instytutu Filozofii WFCh

godz. 10.00, on-line

PROWADZĄCY: ks. prof. ucz. dr hab. Maciej Bała, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Pociągnij za sznurki wyobraźni: kreatywny student – kreatywny nauczyciel

godz. 10.00, stacjonarnie (kampus Wóycickiego) lub on-line (60 min.)

PROWADZĄCA: dr Kinga Krawiecka, Wydział Nauk Pedagogicznych

 

Celem spotkania jest chęć podzielenia się pomysłem na kreatywną pracę ze studentem – przyszłym nauczycielem.
Tytułowe pociągnij za sznurki wyobraźni dotyczy sposobów budzenia ciekawości poznawczej, eksplorowania rzeczy oraz jej twórczego transformowania, celem kreowania nowej rzeczywistości, której jakość zadziwia, zaskakuje, wzrusza.
Serdecznie zapraszam na wspólne podążanie ścieżkami kreatywności.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych metodą tutoringu na zajęciach translatorium angielskiego na kierunku Historia

godz. 13.15, on-line

PROWADZĄCY:  dr Bartłomiej Dźwigała, Wydział Nauk Historycznych

Wartości moralne i ich promocja we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej

godz. 14.00, on-line

PROWADZĄCY:  dr Wojciech Kućko, Wydział Studiów nad Rodziną

Co wspólnego z transhumanizmem ma Dante Alighieri? Czy da się dziś mówić jeszcze o wartościach? Dlaczego niektórzy szukają wartości nienegocjowalnych? Celem spotkania będzie próba odpowiedzi na pytanie o miejsce dla wartości we współczesnych systemach edukacyjnych, nie tylko uniwersyteckich. Zostanie również przedstawiona propozycja programu wychowawczego opartego na aksjologii św. Jana Pawła II.

Tutoring w dydaktyce akademickiej – doświadczenia uczestników projektu „Mistrzowie dydaktyki” – panel roboczy

 

PIĄTEK
22.10.2021

Kierunki edukacji – rzemiosło czy sztuka? Perspektywa lekarza i nauczyciela akademickiego.

godz. 10.00, on-line (45 min.)

PROWADZĄCA: dr Anita Gębska-Kuczerowska, Wydział Medyczny. Collegium Medicum

 

Wymogi rynku pracy w istotnym stopniu narzucają na uczelnie wyższe konieczność realizacji programów kształcenia pod kątem potrzeb kadrowych. Z jednej strony takie podejście w sposób racjonalny zabezpiecza możliwość pracy dla absolwentów, a drugiej strony zawęża proces kształcenia do wybranych treści. Jednocześnie kształcenie (QS) nastawione wyłącznie pragmatycznie traci inne obszary, ważne np. dla kształtowania postaw… Czy nie są to obszary związane z etosem, głębszą i szerszą treścią, ważną dla edukacji?

 

Medioznawstwo sportowe. Metoda i praktyka badań jakościowych

godz. 11.30, on-line

PROWADZĄCY: prof. ucz. dr hab. Piotr Drzewiecki, Wydział Teologiczny

 

Sport w mediach stanowi niezwykły fenomen badawczy i wciąż pociąga wielu naukowców i studentów komunikacji społecznej i dziennikarstwa. Zastanowimy się, jak badać ten medialny fenomen sportowy, jakich perspektyw dostarczają współczesne szkoły medioznawcze. Podzielimy się również oryginalną koncepcją metodologiczną wypracowaną w ramach seminarium dyplomowego Edukacja i profesjonalizacja medialna, opartą o jakościowe analizy grup audytoryjnych i zawodowych, jak również wskażemy na nowe możliwości badania filmów sportowych.

Student idzie po granty!

godz. 14.00, on-line

PROWADZĄCY: mgr Jarosław Rokita, Biuro ds. Badań Naukowych (BBN)

 

Zachęcamy studentów do rozwoju naukowego i ubiegania się o granty i dofinansowanie w ramach projektów badawczych. Pracownik Biura Badań Naukowych UKSW krok po kroku wyjaśni zawiłości z tym związane i przybliży tak ważne dla rozwoju naukowego studentów a mało rozpoznane zagadnienie.

Przygotowanie do wizytacji PKA – dobre praktyki;
panel roboczy

godz. 16.30, on-line