28/11/2021

CENTRUM WSPARCIA DYDAKTYKI

Kierownik Centrum Wsparcia Dydaktyki
mgr inż. Beata Karpiuk

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
pok. 93 i 96, (stary gmach 1 piętro)

beata_karpiuk@uksw.edu.pl
Tel. 22 561 89 07, wew. 307 

ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
bud. 12, pokój 1223

Kierownik Działu Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia

mgr Agnieszka Wasilewska
a.wasilewska@uksw.edu.pl

Tel.: +48 22 561 88 61, w. 261

mgr Anna Wołasiewicz-Seta
a.wolasiewicz-seta@uksw.edu.pl
Tel. 22 561 89 59, wew. 359

Zespół ds. e-learningu
Koordynator:
mgr Monika Nowosielska

ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa
bud. 4, pokój 416
m.nowosielska@uksw.edu.pl
Tel.: 791159357

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
pok. 93 i 96, (stary gmach 1 piętro)

Kierownik Działu Kształcenia:

mgr Joanna Korzeniewska 
j.korzeniewska@uksw.edu.pl

Tel. 22 561 89 96, wew. 396

mgr Małgorzata Zdrojewska
ul. Wóycickiego 1/3,
01-938 Warszawa
(bud. 23, pok. 206)
m.zdrojewska@uksw.edu.pl
Tel. 22 561 89 93, wew. 393

mgr Jolanta Figura
j.glowacka@uksw.edu.pl
Tel. 22 561 89 94, wew. 394

mgr Małgorzata Chajęcka 
m.chajecka@uksw.edu.pl

Tel. 22 561 89 95, wew. 395