28/05/2024
1

SZKOLENIA, WARSZTATY, PANELE DYSKUSYJNE

PONIEDZIAŁEK 19.10.2020


Nowoczesne metody dydaktyczne – czyli jak aktywizować studentów w okresie pandemii i poza nim (dobre praktyki)

godz. 9.30-10.30

PROWADZĄCY: dr hab. Marek Świerczyński, prof. uczelni, prof. uczelni, dr hab. Natalia Kohtamäki, dr Zbigniew Więckowski, Wydział Prawa i Administracji

Kard. Stefan Wyszyński a świat akademicki. Kontekst historyczny

godz. 12.00

PROWADZĄCY: ks. prof. Artur Wysocki, ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prof. Paweł Skibiński, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAWCZO-DYDAKTYCZNE KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ

WTOREK 20.10.2020


Emisja głosu

godz. 10.00

PROWADZĄCY: prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska, Wydział Teologiczny

Selekcja informacji, uczenie się, pamięć, zapominanie: co o tych złożonych procesach wiemy z badań neurofizjologicznych

godz. 10.00

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Krzysztof Turlejski, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Tworzenie zajęć i notatek w programie One Note

godz. 12.00

PROWADZĄCY: mgr Krzysztof Rutkowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

Braterstwo na uniwersytecie – idea czy rzeczywistość?

godz. 14.00

PROWADZĄCY: ks. dr Wojciech Kućko, Wydział Studiów nad Rodziną

Komunikacja ze studentem w edukacji zdalnej – wyzwania, możliwości, propozycje

godz. 13.00

PROWADZĄCY: prof. UKSW dr hab. Anna Kozłowska, Wydział Nauk Humanistycznych

Sprawność fizyczna i zdrowie w cyberczasach

godz. 13.00

PROWADZĄCY: dr Barbara Głasek, Studium Wychowania Fizycznego

ŚRODA 21.10.2020


Skuteczne strategie uczenia się a codzienna praktyka młodzieży

I grupa: godz. 8.00-10.00, szkolenie stacjonarne w pracowni komputerowej
II grupa: godz. 15.00-17.00, szkolenie stacjonarne w pracowni komputerowej

PROWADZĄCY: dr Artur Baranowski, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Czy warto tworzyć podcasty naukowe?

godz. 10.00

PROWADZĄCY: ks. dr hab. Maciej Bała, profesor uczelni, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Tworzenie edukacyjnych multimediów wielokrotnego użytku

godz. 13.30

PROWADZĄCY: Dr Marek Robak, Wydział Teologii, Pracownia Badań Komunikacji Cyfrowej, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

Wybrane aspekty obsługi platformy Moodle – poziom zaawansowany

godz. 11.00

PROWADZĄCY: dr Tomasz Eisenbardt, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

O tym czy 5+5 może być czasem równe 7, o zastosowaniach arytmetyki modularnej w kryptografii oraz o innych matematycznych metodach zabezpieczania danych w sieciach komputerowych

godz. 16.00

PROWADZĄCY: dr hab. Mirosław Kurkowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

CZWARTEK 22.10.2020


Kulturowe granice integracji europejskiej a edukacja. Próba problematyzacji zagadnienia

godz. 12.00

PROWADZĄCY: dr Piotr Dejneka, Wydział Nauk Humanistycznych

Jak mówić, żeby nas słuchali studenci i nie tylko – ABC wystąpień publicznych

godz. 13.00

PROWADZĄCY: mgr Anna Gawrońska-Piotrowska, Wydział Teologiczny

Dostępność, czyli o tym, jak tworzyć materiały edukacyjne dostępnymi dla studentów z niepełnosprawnościami

godz. 13.00

PROWADZĄCY: dr Katarzyna Kwiatkowska, Wydział Studiów nad Rodziną

Język łaciński metodą projektową na przykładzie zajęć dla studentów historii sztuki

godz. 16.00

PROWADZĄCY: dr Bartłomiej Dźwigała, Wydział Nauk Historycznych

PIĄTEK 23.10.2020


Czy nauka musi boleć? – O ergonomii pracy przy komputerze w dobie e-learningu

godz. 9.00

PROWADZĄCY: dr hab. Andrzej Kotela, profesor Uczelni; dr Aleksandra Stangret, Wydział Medyczny. Collegium Medicum

v

Formy aktywnego studiowania

godz. 10.00

PROWADZĄCY: Mariola Pirek, studentka, Wydział Prawa Kanonicznego, Samorząd Studentów, koła naukowe

Trudne rozmowy

godz. 11.00

PROWADZĄCY: dr Maciej Ciechomski, Wydział Nauk Pedagogicznych

Edukacja dla cyberbezpieczeństwa

godz. 13.30

PROWADZĄCY: prof. dr hab. Grażyna Szpor, Wydział Prawa i Administracji

Wizualizacja w kształceniu akademickim

godz. 15.00

PROWADZĄCY: dr Aneta Rayzacher-Majewska, Wydział Teologiczny

W głowie się nie mieści! – krzywa zapominania a efektywny e-learning

godz. 16.00

PROWADZĄCY: dr hab. Andrzej Kotela, profesor Uczelni; dr Aleksandra Stangret, Wydział Medyczny. Collegium Medicum