28/11/2021

Tydzień Jakości Kształcenia

Tydzień Jakości Kształcenia to wydarzenie o charakterze ogólnouczelnianym, którego celem jest  upowszechnianie inicjatyw projakościowych w obszarze szeroko rozumianej dydaktyki. To również okazja do podejmowania działań, które w perspektywie horyzontu czasowego zbliżają nas do budowania kultury jakości w naszym uniwersytecie.

Chcemy aranżować przestrzeń dialogu i wymiany doświadczeń, która na progu każdego kolejnego roku akademickiego zainspiruje do śmiałego mierzenia się z nowymi wyzwaniami.

Dzielmy się swoimi doświadczeniami, chwalmy się osiągnięciami na polu badawczym i dydaktycznym. Rozmawiajmy! Dobra komunikacja i zaangażowanie wszystkich jednostek mają wielkie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania uczelni.

Siła Uniwersytetu tkwi we wspólnocie!

Dzielmy się dobrem, które posiadamy. Ubogacajmy się wzajemnie poprzez wymianę myśli, doświadczeń, rozmowę.
Naszymi filarami są: nauka i dydaktyka, które powinny ze sobą dyskutować i wzajemnie się inspirować, by służyć środowisku akademickiemu i całemu społeczeństwu. Inicjatywa z roku na rok staje się dobrą tradycją Uczelni.

Zapraszamy do udziału w wybranych panelach pracowników naukowo-dydaktycznych, pracowników administracji, studentów i doktorantów. Każdy może czerpać z bogatej oferty adekwatnie do potrzeb i zainteresowań.

Organizację Tygodnia Jakości Kształcenia koordynuje Dział Innowacji Dydaktycznych, Szkoleń i Jakości Kształcenia.

 

„Każda uczelnia musi przybliżyć swoje ideały i sposoby oddziaływania do atmosfery domowej, rodzinnej, macierzyńskiej, ojcowskiej, by osiągnęła zamierzone wyniki (…).”
/S. Wyszyński/